Gældende ved oprettelse og fornyelse af hotline aftaler.

Betingelser:

A. Hardware:

B. Software:

 • ANCA elektronic forpligter sig til at udføre følgende service på, af ANCA elektronic leverede, tidsregistrerings software.

  • Løbende ajourføring, således at software til enhver tid svarer til den nyeste version som markedsføres, under hensyntagende til hardware og købte software version.
  • HOT-LINE - fri telefonservice fra ANCA elektronic (indenfor normal arbejdstid).
  • MA-TO 08:00 til 16:00 FR 08:00 til 12:00

C. Begrænsninger:

 • Backupfunktionen er 100% kundens ansvar.

 • Dækker ikke rekonstruktion af software og kartoteker, samt følgevirkninger af data- og softwarefejl, samt virus, og ved væsentlige ændringer af opsætninger i software og kartoteker.

 • Dækker ikke fejl som opstår på grund af indgreb i data og softwarefiler af andre end ANCA elektronic.

 • Dækker ikke fejl, der opstår på grund af, at der køres anden software end det af ANCA elektronic installerede tidsregistrerings software på pc eller server.

 • Dækker den/de personer, som har deltaget i vort kursus, eller har tilegnet sig tilsvarende viden på anden vis.

 • Dækker ikke ved hardware fejl eller ændringer på pc, server eller netværk, hvor leverede tidsregistrering software afvikles på.

  Den "virtuelle licensnøgle" vil ikke fungere ved hardware-mæssige ændringer af serveren, og en eventuel gendannelse er heller ikke omfattet af aftalen.

D. Generelt:

 • Abonnementet faktureres årligt forud og fortsætter automatisk et år af gangen, såfremt det ikke opsiges inden 3 måneder før abonnement års udløb.

 • ANCA elektronic regulerer denne aftale ved tilgang/afgang af udstyr og software udvidelser.

 • Abonnement omfatter kun service ifølge omstående/fremsendte aftale. - Alle priser er excl. moms.

 • Abonnementet pristalreguleres i henhold til forbrugerindekset.